Често задавани въпроси

 • С какво се занимава Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР)?

  ДАР се занимава със събиране, проверяване и анализиране на специфична, изпреварваща и достоверна разузнавателна информация от различни региони по света, която е от значение за националната сигурност, интересите и приоритетите на Р България.
  На базата на разузнавателните данни се изготвят различни информационни материали - информации, доклади, анализи и брифинги, които се предоставят на държавното ръководство.

 • Кои са потребителите на изготвяната от ДАР информация?

  Агенцията предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на Р България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.
  Потребители на изготвяната в ДАР информация са също отделни министри по съответните направления (най-вече на външните работи; икономиката; енергетиката; финансите; транспорта, информационните технологии и съобщенията; регионалното развитие и благоустройството), другите звена от системата за защита на националната сигурност - ДАНС, СВИ, структурите на МВР (ГДБОП, „Гранична полиция“, Дирекция „Миграция“ и др.), Държавна агенция за бежанците, други държавни институции, както и чуждестранните ни партньори.

 • Как мога да кандидатствам за работа в ДАР?

  Всеки български гражданин, отговарящ на съответните изисквания (вж. Кариери), има право да подаде документи за кандидатстване за работа в ДАР. Това може да стане чрез електронна поща или чрез формата за кандидатстване в рубриката „Кариери“. Поради спецификата на работата, която налага придържане към висока степен на дискретност, по правило не се обявяват публично свободните позиции в ДАР. Много важна част от подбора на бъдещите кадри е задълбочената проверка на кандидатите, която има за цел да установи до каква степен може да им се има доверие и дали ще бъдат в състояние да опазват държавните тайни и тези на НАТО и на ЕС.

 • Как мога да се свържа с вас?

  Можете да се свържете с нас, като ни пишете на адрес: гр. София 1612, ул. „Хайдушка поляна“ № 12 или на електронната ни поща: [email protected] или като използвате формата за запитване.

 • Профил на купувача

  Профил на Държавна агенция "Разузнаване" в ЦАИС - https://app.eop.bg/buyer/33607

  Информация за възложителя и контакти: Държавна агенция "Разузнаване", гр. София 1612, ул. "Хайдушка поляна" № 12, [email protected]

  Информацията относно комплект формуляри на необходими документи за провеждане на процедура по проучване на физическо или юридическо лице до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ, които са нужни при кандидатстване на фирми в обществени поръчки, провеждани от ДАР:

  За физическо лице

  За юридическо лице