Задачи

Основни задачи 

 • Придобиване на източници на актуална разузнавателна информация по основните направления на дейност, привличане към сътрудничество на лица;
 • Разработване и използване на собствена специална техника и системи за осигуряване на оперативната дейност и за комуникация, използване на разузнавателни средства и способи извън и на територията на Република България, при стриктно спазване на реда, определен със Закона за специалните разузнавателни средства;
 • Оценка и анализ на придобитите със специфични методи и средства данни, както и на данни от явни източници;
 • Обмен на данни и анализи по линия на сътрудничеството с партньорски служби и в рамките на разузнавателните общности на ЕС и НАТО;
 • Изготвяне на информационни и аналитични материали за държавното ръководство и останалите потребители на информация на ДАР;
 • Подбор на кандидати за служители и проучване с цел установяване на надеждността им за работа с класифицирана информация;
 • Обезпечаване на сигурността на задгранични дипломатически представителства на Република България - охрана и физическа сигурност; техническа защита; сигурност на служителите; сигурност на информацията и мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до класифицираната информация;
 • Поддържане на самостоятелен оперативен архив, автоматизирана информационна система и собствени криптографски ключове, средства и системи за защита на информацията;
 • Защита от нерегламентиран достъп до класифицираната информация, събирана, обработвана и съхранявана от Агенцията, и защита на служебната кореспонденция;
 • Закрила на служителите и охрана на обектите на Агенцията;
 • Координация и взаимодействие на изпълнението на поставените задачи с другите институции от системата за национална сигурност и информационен обмен.