Отчети

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2017 г.

Резюме на отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2017 г.

 

Годишен доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" (2016 г.)

Доклад за дейността на Държавната агенция "Разузнаване" за 2016 г., публикуван на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност