Общи условия

 
send mail

Знакът/изображение на Държавна агенция „Разузнаване“ е регистрирана комбинирана марка в Патентното ведомство на Република България.