Новини

Законът за Държавна агенция „Разузнаване“ е обнародван в Държавен вестник

Законът урежда устройството, управлението и функционирането на ДАР и статуса на нейните служители и ще влезе в сила от 01.11.2015 г.

 

Народното събрание гласува на второ четене Закона за Държавна агенция „Разузнаване”

Народното събрание гласува на второ четене Закона за Държавна агенция „Разузнаване” (ДАР), който регламентира цялостно дейността на цивилното разузнаване в България.

 

Законопроектът за Държавна агенция „Разузнаване” беше обсъден във водещата парламентарна комисия

Законопроектът беше одобрен на първо четене в пленарна зала на 20 май 2015 г.

 

Законът за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност е обнародван в Държавен вестник

Нормативният акт очертава ролята на органите и структурите от системата за защита на националната сигурност