Отчети

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2018 г.

Резюме на отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за 2018 г., можете да видите тук.