Отчети

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2019 г.

Резюме на отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2019 г. можете да видите тук.