Отчети

Бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Държавна Агенция "Разузнаване" в програмен формат

Бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на Държавна Агенция "Разузнаване" в програмен формат можете да видите тук.

Закона за Държавния бюджет на Република България за 2020 г. касаещ ДАР можете да видите тук.