Отчети

Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Държавна агенция "Разузнаване" в програмен формат

Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Държавна агенция "Разузнаване" в програмен формат можете да видите тук.