Отчети

Отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2021 г.

Отчета за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция "Разузнаване" за първото полугодие на 2021 г. може да видите тук