Отчети

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2021 г.

Отчетът за изпълнението на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2021 г. можете да видите тук.