Отчети

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 декември 2022 г.

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Държавна агенция "Разузнаване" към 31 декември 2022 г. можете да видите тук.