Отчети

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция „Разузнаване“ към 31 декември 2022 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция „Разузнаване“ към 31 декември 2022 г. можете да видите тук.