Отчети

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31 март 2023 г.

Отчетът на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 31 март 2023 г. на Държавна агенция „Разузнаване“ можете да видите тук.