Отчети

Резюме на отчет за изпълнение на програмния бюджет на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2022 г.

 

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми на Държавна агенция „Разузнаване“ към 31 март 2023 г.

 

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми на Държавна агенция „Разузнаване“ към 31 декември 2022 г.