Новини

Председателят на ДАР Драгомир Димитров участва в заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред обсъди законопроекта за противодействие на тероризма.
По време на заседанието председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) Драгомир Димитров изтъкна необходимостта от приемане на антитерористичен закон с оглед на актуалните предизвикателства в динамично променящата се среда за сигурност.
По време на обсъждането господин Д. Димитров посочи, че в периода 2013-2015 година голяма част от държавите в Западните Балкани са приели законодателство за чуждестранните бойци, в резултат на което и в Босна и Херцеговина, и в Косово, и в Р Македония броят на лицата, които се присъединяват към терористични и екстремистки организации, е намалял.
Основна цел на законопроекта, в чиято подготовка се включиха и експерти на ДАР, е да създаде ефективен механизъм за взаимодействие между институциите при прилагане на мерките за превенция и отговор на потенциалните терористични заплахи.