Новини

Отбелязваме професионалния празник на служителите на Държавна агенция “Разузнаване”

     Днес се навършват две години от създаването на Държавна агенция “Разузнаване” (ДАР). На този ден се отбелязва професионалният празник на разузнавачите от българското цивилно външно разузнаване.


     С приемането на Закона за Държавна агенция “Разузнаване” на институцията бе отреден подобаващ статут в системата за защита на националната сигурност. В изминалите две години бяха изградени основите на Агенцията. Днес резултатът е видим – създадена е нормативна база и собствен административен капацитет. Наред с това работата на ДАР по основните приоритети и направления на дейност продължи да получава висока оценка от държавното ръководство и признание за приноса на агенцията към общите усилия на партньорите от ЕС и НАТО. Всичко това определя мястото на Държавна агенция “Разузнаване” като ценен и равностоен партньор, активно подпомагащ процесите на взимане на решение в защита на интересите на българската държава и общество.
     Постигнатото в работата на Държавна агенция “Разузнаване” е резултат от личния принос на всеки един служител на Агенцията и то в контекста на сложната и динамична международна обстановка.
   Поздравления към служителите, по случай отбелязването професионалния празник на Държавна агенция “Разузнаване”, бяха отправени от държавното ръководство, държавните институции и службите от сектор „Сигурност“ на Република България, както и от чуждестранните партньорските служби.